ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ

    ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา โดยกำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)  ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประุชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 4 และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) สัมภาษณ์ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ชั้น 4 นั้น 

   บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่นสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิาการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th หรือเบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233 

    


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar