ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

     ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 24 อัตรา รวมทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง 27 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 12 มษายน 2566 โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1-12 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ http://job.chiangmaipao.go.th นั้น

     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียง ได้ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะและกำหนด วัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถประกาศหรือรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 238


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar