รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีคุณวุฒิ) 1.ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา 3.ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) 1.ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา 3.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา  ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป 1.ตำแหน่งพี่เลี้ยง จำนวน 2 อัตรา 2.ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 5 อัตรา 3.ตำแหน่งภารโรง จำนวน 2 อัตรา 4.ตำแหน่งพนักงานเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 อัตรา 5.ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา  6.ตำแหน่งพนักงานลาดยาง จำนวน 6 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar