ขายทอดตลาดอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน 6 ครอบครัวพร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2)

แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดอาคารสำนักงานและบ้านพักพนักงาน 6 ครอบครัวพร้อมรื้อถอน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่2)  กำหนดประมูลราคาในวันที่ 19 มีนาคม 2567 ผู้สนใจจะเสนอราคาการประมูลในครั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ หแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 05327 8829


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar