แจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ซอย 6 เชื่อมซอย 12 หมู่ที่ 12

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขอแจ้งตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ซอย 6 เชื่อมซอย 12  หมู่ที่ 12 บัดนี้ผู้รับเหมาได้ส่งมอบงานตามโครงการดังกล่ราวแล้วเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar