จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567  เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  28 กรกฎาคม 2567  และให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ได้กราบสักการะเสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

โดยในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567  เวลา 17.00 น. จะมีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุฯ ขึ้นสู่มณฑปที่ประดิษฐานบนหอคำหลวง  โดยจังหวัดเชียงใหม่จะจัดริ้วขบวนอัญเชิญอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา  จากนั้น จะเปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567  สำหรับข้อปฏิบัติการเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนหอคำหลวง  จะเปิดให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนลงทะเบียนรับบัตรคิว รอบเช้าเวลา 08.00 น. จำนวน 3,000 คน และรอบบ่าย เวลา 13.00 น. จำนวน 3,000 คน  โดยจะมีจุดพักคอย และมีเจ้าหน้าที่จัดแถวขึ้นหอคำหลวงเพื่อขึ้นไปกราบสักการะตามลำดับคิว  ไม่อนุญาตให้นำดอกไม้ ธูป เทียนมาถวาย และไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ  หรือสามารถเข้ากราบสักการะได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนรับบัตรคิวโดยการเดินเวียนทักษิณาวัตรรอบหอคำหลวง ซึ่งไม่จำกัดจำนวนคน  และในทุก ๆ ช่วงเย็นเวลา 18.00 – 19.00 น. จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสริมสิริมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุฯ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ขึ้นสักการะบนหอคำหลวง แต่สามารถไหว้สักการะรอบ ๆ หอคำหลวงได้ และจะปิดการเข้าสักการะในเวลา 21.00 น.  สำหรับการแต่งกาย งดเว้นสีดำ  สุภาพบุรุษแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีขาวสีครีม  สุภาพสตรีแต่งกายด้วยชุดสุภาพโทนสีขาวสีครีม สวมใส่ผ้าถุง หรือกางเกง หรือกระโปรงที่ไม่สั้นเหนือเข่า  และควรเตรียมถุงผ้าสำหรับใส่สัมภาระของใช้ส่วนตัว เช่น น้ำดื่ม ยารักษาโรคประจำตัวมาด้วย เนื่องจากไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ และไม่อนุญาตให้วางสิ่งของบริเวณรอบหอคำหลวง

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาด้วย

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 1 มี.ค.67
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar