บรรยากาศวันแรกที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนกว่า 24,000 คน ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

บรรยากาศวันแรกที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  ประชาชนกว่า 24,000 คน ร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  พร้อมเปิดใจรู้สึกปลื้มปิติและเป็นมงคลสูงสุดของชาวพุทธ

บรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเดินทางมาจากหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เข้าสักการะตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.  รวมทั้งสิ้น 24,780 คน  

สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ  ต่างกล่าวถึงความรู้สึกว่า มีความปลาบปลื้มและตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าต้องได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุสักครั้งในชีวิต ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ได้มาสักการะใกล้บ้านโดยไม่ต้องไปถึงประเทศอินเดีย   รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นบุญบารมีของประชาชนที่ได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้  รวมถึงขอบคุณคณะผู้จัดงานที่ดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี  ซึ่งถือว่าการได้มากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุในครั้งนี้ คือมงคลสูงสุดของชาวพุทธ

สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการจะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ คอยให้บริการอำนวยความสะดวกในการเข้าสักการะตลอดทั้งวัน   ซึ่งประชาชนยังสามารถเดินทางมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567  ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ขยายเวลาเข้าสักการะ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 5 มี.ค.67

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar