วันที่สองของการเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ มีประชาชนเพิ่มมากขึ้น

วันที่สองของการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  มีประชาชนเดินทางมาสักการะเพิ่มมากขึ้น จัดช่องทางพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์และกลุ่มเปราะบาง และจัดสถานที่จอดรถเพิ่มเติมรองรับปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้น

บรรยากาศวันที่สองของการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ  ที่หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  ยังคงมีประชาชนทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเดินทางมาจากหลายพื้นที่ทั้งในภาคเหนือรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน เข้าสักการะตั้งแต่เวลา 07.00 น. จนถึงขณะนี้ รวมกว่า 40,000 คนแล้ว  โดยในช่วงเย็นของทุกวันจะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้ได้ชมด้วย   ส่วนผู้ที่เดินทางมาสักการะได้กล่าวว่า รู้สึกปิติ ตื้นตันใจ เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มีโอกาสมาสักการะพระบรมสารีริกธาตุแบบใกล้ชิดโดยไม่ต้องไปถึงประเทศอินเดีย  และยังได้กล่าวถึงการจัดสถานที่จอดรถรวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีของจิตอาสาและเจ้าหน้าที่ 

ทั้งนี้ ได้จัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุสงฆ์ สามเณร รวมถึงเพิ่มกำลังจิตอาสาในการดูแลอำนวยความสะดวก และจัดจุดบริการรถเข็นวีลแชร์เพิ่มอีก 1 จุด บริเวณหน้าหอคำหลวง  ส่วนการจราจรโดยรอบอุทยานหลวงราชพฤกษ์ค่อนข้างหนาแน่น โดยเฉพาะช่วงเย็นที่จะมีประชาชนหลั่งไหลเข้าสักการะเพิ่มมากขึ้น  ทางกองอำนวยการฯ ได้จัดที่จอดรถเพิ่มเติมอีก 2 จุด ได้แก่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รองรับได้ 500 คัน และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ถนนคันคลองชลประทาน) รองรับได้ 1,500 คัน  โดยจัดรถบริการรับ-ส่ง ทุกวันตลอดช่วงเวลาการเข้าสักการะ

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 6 มี.ค. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar