นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามแก้ไขปัญหาหมอกควัน

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ที่จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำทุกภาคส่วนอย่าย่อท้อ ขอให้ทะเยอทะยานในการแก้ไขปัญหา
         นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับฟังสถานการณ์ปัจจุบันจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
         นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า สถานการณ์หมอกควันไฟป่าของประเทศไทยในปีนี้ ปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ยังคงมีปัญหาคุณภาพอากาศแย่ติด 1ใน 10 ของโลก ส่วนที่สำคัญคือจุดความร้อน หรือ  hotspot ของประเทศไทย ในปัจจุบันมีจำนวนเพียง ร้อยละ 32 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลงานจากการทำงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ พร้อมชื่นชมการจัดจ้างอาสาสมัครคนในชุมชนเพื่อเฝ้าระวังเหตุไฟป่าในพื้นที่ ซึ่งปัญหาไฟป่าและหมอกควันเป็นปัญหาเชิงเศรษฐกิจโดยที่ผ่านมารัฐบาลได้มีแนวทางการแก้ปัญหาแต่ยังคงไม่สามารถแก้ปัญหาได้โดยผลจากการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้สามารถลดปริมาณการเกิดไฟป่าและฝุ่นละอองได้ประมาณ 2 ใน 3 ของปีที่ผ่านมา ซึ่งยังสามารถพัฒนาได้อีก โดยมีแนวคิดจะยกเลิกการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในช่วงที่มีการเผาเป็นจำนวนมากในประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงมีแนวคิดจะลดการบริโภคเห็ดเผาะในพื้นที่ โดยการเปลี่ยนชื่อเป็นเห็ด PM 2.5 สร้างการรับรู้ให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงปัญหาฝุ่นละอองและไฟป่าที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังเหตุไฟป่าและหมอกควันอีก 45 วันนับจากนี้ซึ่งจะเป็นช่วงที่มีการเผามากที่สุด ชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะเริ่มต้นได้และขอให้ทำหน้าที่เพื่อประชาชนต่อไป อย่าท้อขอให้มีความทะเยอทะยานในการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน
        ขณะเดียวกันได้ร่วมประชุมกับคณะทำงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

พิมลกัลย์ เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 16 มี.ค.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar