เชียงใหม่คุมเข้มแอลกอฮอล์ช่วงเทศกาลสงกรานต์

จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศคุมเข้มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หวังลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่และคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศกำหนดแนวทางในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1 - 21 เมษายน 2567 นี้ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากเครื่องดื่มแอลกฮอล์ รวมทั้งป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ง่าย  ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานต์  

โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ได้ขอให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด  กำชับสอดส่องดูแลเข้มงวดในมาตรการห้ามจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าในสถานที่ห้าม  เช่น หน่วยงานราชการ วัด สถานศึกษา สวนสาธารณะ ทางเดินเท้า ลานกิจกรรมบริเวณด้านหน้าของห้างสรรพสินค้า โรงแรมต่างๆ และสถานที่อื่นๆ ที่จัดกิจกรรม สถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ  และสถานที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น  ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือผลิตภัณฑ์ยาสูบให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เฉพาะช่วงเวลา 11.00 – 14.00 น.  และช่วงเวลา 17.00 – 24.00 น. และห้ามจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงการเร่ขาย

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ผู้จัดงานกิจกรรม การแสดง ข่วงงานประเพณีต่างๆ ให้คำนึงถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนด  

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 29 มี.ค.67
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar