กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข ยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในช่วงค่าฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้น

แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 มีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมาแทบทุกพื้นที่ และอาจจะรุนแรงกว่า จากปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่ทำให้ฝนน้อยลง ความแห้งแล้งเพิ่มขึ้น ทำให้ไฟป่าเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ยกระดับมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เข้มข้นขึ้น ประกอบด้วย 4 มาตรการ ได้แก่

1. ส่งเสริมการลดมลพิษ/สื่อสารสร้างความรอบรู้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง และผู้ที่มีโรคประจำตัว

2. ลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ

3. จัดบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระบบบัญชาการเหตุการณ์ และส่งเสริมและขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมาย โดยได้เปิดศูนย์เฝ้าระวังเพื่อสื่อสาร แจ้งเตือนสถานการณ์ ประสานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลประชาชน

กระทรวงสาธารณสุข เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ใน 33 จังหวัด จัดคลินิกมลพิษ /คลินิกมลพิษออนไลน์ และห้องปลอดฝุ่น พร้อมระบบเชิงรุกดูแลประชาชนในพื้นที่ คาดการณ์แนวโน้มค่าฝุ่นยังเพิ่มขึ้นหลายพื้นที่ ย้ำประชาชนเช็กค่าฝุ่น - สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน กลุ่มเสี่ยงหากต้องการใช้บริการห้องปลอดฝุ่น ให้ติดต่อสอบถามโรงพยาบาลใกล้บ้าน

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ขณะนี้ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว 33 จังหวัด แบ่งเป็น

🔵 คลินิกมลพิษรวม 434 แห่ง /คลินิกมลพิษออนไลน์ 816 แห่ง มีผู้เข้ารับบริการสะสม 4,293 ราย

🔵ห้องปลอดฝุ่นรวม 10,588 แห่ง ผู้เข้ารับบริการสะสม 59,117 ราย

นอกจากนี้ ยังจัดระบบเชิงรุกดูแลประชาชนในพื้นที่และมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับกลุ่มเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนตรวจเช็กค่าฝุ่นเป็นประจำก่อนออกจากบ้านหรือทำกิจกรรมนอกบ้าน เพื่อปฏิบัติตนตามคำแนะนำได้ถูกต้อง หากจำเป็นขอให้สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน สำหรับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการใช้บริการห้องปลอดฝุ่น สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน หรือค้นหาห้องปลอดฝุ่นและคำแนะนำในการจัดทำห้องปลอดฝุ่นที่บ้านได้ที่ https://podfoon.anamai.moph.go.th/

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประกาศ PM2.5 มีแนวโน้มสูง วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2567

ให้ประชาชน เฝ้าระวังฝุ่นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและจมตัว ฝุ่นละอองมีแนวโน้มสะสมในพื้นที่สูง เพื่อสุขภาพของประชาชน โปรดงดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็นเฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัย และตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ 5 ข้อป้องกัน ฝุ่น PM2.5 ฟุ้งทั่วเมือง

🟢ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่นทุกครั้ง เช่น หน้ากาก N95

🟢 เช็กค่าฝุ่นจากเเอปพลิเคชัน Air4Thai หรือ Life Dee ก่อนออกจากบ้าน

🟢 เลี่ยงกิจกรรมกลางเเจ้งและเฝ้าระวังสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง (เด็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว)

🟢 ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด หมั่นทำความสะอาดบ้านหรืออยู่ในห้องปลอดฝุ่น

🟢 ลดกิจกรรมก่อฝุ่น เช่น การจุดธูป การปิ้งย่าง การเผา การสูบบุหรี่ การใช้รถส่วนตัว รวมถึงเช็คสภาพรถเป็นประจำ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar