นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภาคเหนือ ลุยแก้ปัญหาไฟป่า-พัฒนาเศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ภาคเหนือ ลุยแก้ปัญหาไฟป่า-พัฒนาเศรษฐกิจ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน  ในวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2567 เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับสินค้า Soft Power พร้อมกับเปิดงานโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมวิถีชีวิตทางสายไหมชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง ลีซู

โดยมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมคณะตรวจราชการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 เพื่อปฏิบัติภารกิจดังนี้

 วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 

• ติดตาม “การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ PM2.5” 

• เยี่ยมชมสินค้า ผลิตภัณฑ์ผ้า ในโครงการพระราชดำริ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-     แม่งัดสมบูรณ์ชล ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

• มอบหน้ากากอนามัยป้องกัน PM2.5 ให้ประชาชน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

• ร่วมกิจกรรมวิถีชีวิต ชนเผ่าพื้นเมือง ลีซู

 

 ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 

• พบประชาชนที่ บ้านดอนหลวง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

• ติดตามประเด็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับสินค้า Soft Power ณ คลองแม่ข่า          อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเดินทางตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้างานสำคัญตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกฯ เช่น การแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควันที่มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อคลี่คลายปัญหา การบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ การผลักดันสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในโครงการพระราชดำริ รวมทั้งการให้ความสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและยกระดับสินค้า Soft Power

ทั้งนี้ การเดินหน้าขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ของรัฐบาล มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อันส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar