เชียงใหม่เปิดมาตรการเชิงรุกแก้ไขฝุ่น PM 2.5 เตรียมรับสงกรานต์

สถานการณ์หมอกควันและฝุ่น PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ยังเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ พร้อมเปิดมาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ (28 มี.ค.67) ยังคงอยู่ในเกณฑ์เกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ไปจนถึงระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ จากกลุ่มหมอกควันข้ามแดนและการเผาในพื้นที่ ซึ่งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ได้รายงานจุดความร้อนวันนี้พบจำนวน 132 จุด ในพื้นที่ 15 อำเภอ  ด้านนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีการเร่งประสานหลายหน่วยงานเพื่อเปิดมาตรการเชิงรุกเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้  รวมถึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการดับไฟในพื้นที่เกิดไฟลุกไหม้ให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนควบคู่ไปด้วย ขอให้พิจารณาหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นควรสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่น ซึ่งหลายหน่วยงานก็มีการแจกจ่ายหน้ากากป้องกันฝุ่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว  ขณะที่ห้องลดฝุ่นของจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนรวม 1,196 ห้อง กระจายอยู่ในหน่วยงานราชการและสถานบริการประเภทต่างๆ 

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 28 มี.ค.67
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar