เชียงใหม่ พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปี 2566

จังหวัดเชียงใหม่ ยืนยัน พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปี 2568 (UCCN Annual Conference 2025) เร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศสมาชิกและคณะกรรมการจัดงาน
.
ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปี 2568 (UCCN Annual Conference 2025) ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังจังหวัดเชียงใหม่ได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศนาการ (สสปน.) หรือ TCEB และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยื่นเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมดังกล่าวในปี พ.ศ.2568 หรือ ปี 2025 ในวันนี้ จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันประชุมหารือเพื่อติดตามความคืบหน้า รวมถึงวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานในก้าวต่อไป
.
โดยในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2567 จะมีการจัดประชุมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ประจำปี 2567 (UCCN Annual Conference 2024) ที่ เมืองบรากา ประเทศโปรตุเกส ซึ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ได้ตอบรับที่จะเข้าร่วมประชุมแล้ว และยังรอการตอบรับจากอีก 2 หน่วย คือ กระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA
.
สำหรับการดำเนินการในขั้นต่อไป จะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศสมาชิก และคณะกรรมการของ UCCN ได้เห็นถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะต้องมีการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของข้อมูลที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการ รวมทั้งปรับเสริมข้อมูลในช่องทางต่างๆ  โดยเฉพาะในเว็บไซต์เมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เห็นความพร้อมของการจัดงาน ที่จะหนุนเสริมให้เห็นว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จับมือกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการประชุมครั้งนี้ให้ดีที่สุด โดยยืนยันว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีความพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งนี้

คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 28 มี.ค. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar