กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ผนึกกำลังขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
.
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกาศวาระจังหวัดเชียงใหม่การจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
.
สำหรับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือกำเนิดขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช 2546 เมื่อคราวที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎร ที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีปัญหายาเสพติดมาก่อน และสามารถใช้พลังของประชาชน ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ โดยสันติวิธี โดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ขายและผู้เสพ ให้กลายเป็นพลังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พระองค์จึงได้ทรงพระราชทาน พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นกองทุนขวัญถุงให้กับหมู่บ้าน ชุมชน ที่ต่อสู้กับยาเสพติด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน และเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใย ที่แม่ของแผ่นดิน มีต่อพสกนิกรตลอดมา โดยให้เรียกกองทุนนี้ว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”
.
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ มีการดำเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2566 ในพื้นที่ชนบท จำนวน 679 หมู่บ้าน คงเหลือหมู่บ้านในพื้นที่ชนบทที่ยังไม่ได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 1,383 หมู่บ้าน 
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 29 ม.ค. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar