ผบ.นบ.ยส. 35 เน้นย้ำการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้นในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาลสงกรานต์

ผบ.นบ.ยส. 35 กำชับหน่วยทหารตามแนวชายแดนเพิ่มความเข้มข้นด้านการสกัดกั้นในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์อย่างต่อเนื่อง เน้นย้ำกำลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง อดทน 
         พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ หรือ นบ.ยส.35 เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานด้านการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด โดยเฉพาะการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด การลาดตระเวนในพื้นที่เป้าหมาย ที่กลุ่มขบวนาการลักลอบค้ายาเสพติดใช้ในการลำเลียงเพื่อสกัดกั้นป้องปราม ซึ่งได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติตามแนวชายแดน เพิ่มความเข้มข้นในการสกัดกั้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ อาจทำให้กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดใช้โอกาสนี้ลำเลียงยาเสพติดมาพักคอยในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มขบวนการยังคงใช้การลักลอบลำเลียงจากนอกประเทศด้วยการเดินเท้านำเข้ามาพักไว้ในเขตพื้นที่อำเภอชายแดน และจ้างผู้ขนส่งด้วยยานพาหนะ เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ตอนใน ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย แทรกซึม และนัดหมายในชุมชน ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงผู้สั่งการที่แท้จริงได้ นอกจากนี้ ยังแฝงมากับกลุ่มนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดต่าง ๆ อีกด้วย
         ทั้งนี้ ขอให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังขีดความสามารถบนพื้นฐานของความปลออภัยด้วยความเข้มแข็ง อดทน และเสียสละ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวกำลังพลยังคงทำหน้าที่เฝ้าตรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอด 24  ชั่วโมง เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน ได้เน้นย้ำเรื่อง การใช้อาวุธให้ใช้เมื่อมีเหตุจำเป็นและใช้อย่างมีสติเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความสำเร็จ เพื่อดูแลประชาชนให้มีความปลอดภัยในชีวิต ตามนโยบาย Quick Win ของรัฐบาล

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 30 มี.ค. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar