จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม NT We're All One จัดระเบียบสายสื่อสาร สร้างภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ สวยงาม

ภาครัฐ ผนึกกำลัง ภาคเอกชน ร่วมจัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็น Smart City อย่างยั่งยืน
         นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม NT We're All One จัดระเบียบสายสื่อสาร เพื่อลดจำนวนสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานบนเสาไฟฟ้า ลดปัญหาอุบัติเหตุอันเนื่องจากสายสื่อสาร และจัดระบบภูมิทัศน์เมือง ให้สวยงาม น่าอยู่และมีความปลอดภัย โดยสายสื่อสาร เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงการสื่อสาร แต่หากมีการจัดการที่ไม่ดีอาจก่อให้เกิดปัญหาในหลายมิติ ทั้งด้านความปลอดภัย ภาพลักษณ์ของจังหวัด การจัดระเบียบสายสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากสายสื่อสาร และร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรม We're All One จะ นำไปสู่การจัดระเบียบสายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่และจะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็น "เมือง อัจฉริยะ" (Smart City) ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
         การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดระเบียบและปรับปรุงสายสื่อสาร ในพื้นที่ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่บริเวณ ถนนช้างคลาน สี่แยกแสงตะวัน ถึงสามแยกคลังเบียร์ช้าง ระยะทางรวมสองฝั่งถนน 3.8 กิโลเมตร จำนวนเสาไฟฟ้า 160 ต้น 

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 30 มี.ค. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar