ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดเตรียมบริการขนส่งสาธารณะ รองรับนักท่องเที่ยวช่วงป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมบริการขนส่งสาธารณะ ไว้บริการนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์
         นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ได้มอบนโยบายให้หน่วยบริการขนส่งสาธารณะทุกแห่ง ทุกประเภท เตรียมความพร้อมเพื่อให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง 
         ด้านนายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้เน้นย้ำให้ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ภายใต้สังกัดของ ทอท.จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการเดินทางเข้าออกจากสนามบิน เพื่อให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
         ทั้งนี้ ในปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีบริการขนส่งสาธารณะหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ รถแท็กซี่ที่ให้บริการโดยสหกรณ์รถยนต์บริการสนามบินเชียงใหม่ จำกัด และสหกรณ์นครลานนาเดินรถ รถตู้ของ Airport Shuttle Bus รถแท็กซี่ที่เรียกผ่าน Application Grab และรถเมล์ของ RTC City Bus ซึ่งเวลาให้บริการจะครอบคลุมตั้งแต่เที่ยวบินแรกจนถึงเที่ยวบินสุดท้าย และมีการจัดพื้นที่ให้บริการไว้อย่างชัดเจน

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 31 มี.ค. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar