จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟแบบ Real time จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ “ช้างไฟ” เครื่องตรวจจับควันไฟส่งสัญญาณได้แบบ Real time จากสถานบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่งนำมาช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่า ขณะนี้ได้ติดตั้งแล้วกว่า 400 เครื่อง ครอบคลุมพื้นที่ 7 กลุ่มป่า  
         นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบอุปกรณ์ “ช้างไฟ” จากสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้คิดค้นเครื่องตรวจจับควันผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า “ช้างไฟ” เป็นการช่วยแก้ปัญหาความล่าช้าในการรับทราบข้อมูลไฟไหม้ได้สำเร็จ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถรับทราบจุดเกิดไฟได้เร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างยิ่ง จะทำให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงเหตุได้อย่างรวดเร็ว รู้เร็ว เข้าถึงเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดเหตุรุนแรงลุกลาม 
         ด้านศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ธีรอำพน ผู้อำนวยการสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงการทำงานของอุปกรณ์ “ ช้างไฟ” ซึ่งเป็นระบบการแจ้งเตือนการเกิดไฟป่า ด้วยการตรวจจับควันที่เกิดจากการเผา และส่งตำแหน่งพิกัดที่ตรวจพบควันไฟผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังระบบประมวลผลเพื่อประมวลระดับความรุนแรงของควันไฟและแสดงผลไปยังหน้าจอของผู้ใช้ ณ ศูนย์ควบคุมไฟป่า ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการช่วยเหลือเสือไฟ โดย “ ช้างไฟ” จะใช้ติดตั้งบนต้นไม้ที่ระดับความสูงประมาณ  4-10 เมตร มีระบบการใช้งานร่วมกับซิมเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และใช้แหล่งพลังงานจากโซลาร์เซลล์ที่ติดกับตัวเครื่อง เมื่อเกิดควันไฟขึ้นจะทำให้ทราบสถานการณ์แบบ Real time ทำให้สามารถดำเนินการวางแผนควบคุมไฟป่าได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งขณะนี้ “ช้างไฟ” ได้ถูกติดตั้งแล้วทั้งหมด 428 เครื่อง ครอบคลุมพื้นที่ 7 กลุ่มป่า ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมขับเคลื่อนต่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 31 มี.ค. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar