จังหวัดเชียงใหม่ และนครกว่างโจว ร่วมลงนาม MOU สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง

จังหวัดเชียงใหม่ และ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนาม MOU สถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือในมิติต่าง ๆ  ก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย และ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน กับคณะผู้บริหารจากนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนำโดย นายกัว โหย่งหาง กรรมการถาวรคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน มณฑลกวางตุ้ง และเลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนนครกว่างโจว พร้อมพบปะหารือข้อราชการ ในโอกาสที่เดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ 
ทั้งนี้ การสถาปนาความสัมพันธ์เป็นเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ และนครกว่างโจว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการผลประโยชน์ร่วมกันและความเท่าเทียม โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือในมิติต่าง ๆ อาทิ มิติด้านการศึกษา มิติด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา วัฒนธรรม การเกษตร สาธารณสุขและการแพทย์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร พร้อมกันนี้ จะร่วมกันส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดต่อสื่อสารและหารือร่วมกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 1 เม.ย. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar