เชียงใหม่ เร่งหาทางผันน้ำจากแม่น้ำปิงเติมให้คลองแม่ข่าโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่ เร่งหาทางผันน้ำจากแม่น้ำปิงเติมให้คลองแม่ข่าโดยตรง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
.
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เร่งจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเติมน้ำเข้าสู่คลองแม่ข่า โดยมาจากแหล่งน้ำหลัก คือ ลำน้ำแม่สาและคลองชลประทานแม่แตง รวมถึงยังได้พัฒนาอ่างเก็บน้ำหนองเขียวบริเวณด้านหลังศูนย์ราชาการจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นแก้มลิงสำหรับกักเก็บน้ำสำรอง อย่างไรก็ตาม การเติมน้ำให้กับคลองแม่ข่าผ่านลำน้ำสาขายังคงไม่เพียงพอ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเร่งหาทางที่จะสูบน้ำในแม่น้ำปิงมาเติมให้กับคลองแม่ข่าโดยตรง ไม่ต้องผ่านคลองสาขาต่างๆ เบื้องต้น ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่มีแผนที่จะก่อสร้างสถานีสูบน้ำจากแม่น้ำปิงขึ้นมาเติมให้กับคลองแม่ข่า บริเวณบ้านป่ารวก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้กับคลองแม่ข่ามากที่สุด โดยจะใช้งบประมาณเหลือจ่ายปี 2567 ของกรมชลประทาน จำนวน 10 ล้านบาท มาดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระหว่างการออกแบบสร้าง มีอัตรากำลังสูบน้ำอยู่ที่ประมาณ 0.35 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที  
.
ในส่วนการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำคลองแม่ข่าด้วยการจัดทำฝ่ายชะลอน้ำ ทางอำเภอแม่ริมได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำฝายชะลอในพื้นที่ตำบลโป่งแยง ล่าสุด ดำเนินการไปแล้ว 440 ฝาย ในพื้นที่ 6 หมู่บ้าน ยังเหลือดำเนินการอีก 163 ฝาย ใน 4 หมู่บ้าน ขณะเดียวกันในเดือนพฤษภาคม ที่จะถึงนี้จะมีการสำรวจและจัดทำฝายเพิ่มในพื้นที่ตำบลแม่แรมอีกจำนวน 170 ฝาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 2 เม.ย. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar