จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567 ช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นำหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน  ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2567  เพื่อช่วยเหลือพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาส เป็นการสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ในกรณีที่เงินสนับสนุนของภาครัฐไม่เพียงพอ  โดยมีประชาชนผู้จิตศรัทธาร่วมสนับสนุนเงินสมทบกองทุนรวมทั้งสิ้น 530,006 บาท  โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

สำหรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2522  ต่อมาในปี พ.ศ. 2536  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งกองทุนได้จัดทอดผ้าป่าในเดือนเมษายนเป็นประจำทุกปีเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 2 เม.ย.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar