จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย. 67

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567
         ที่ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ศาล ตำรวจ ทหาร และพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
         สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยะ อุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรให้มีความสุขสวัสดิ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา แห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ปวงประชา และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติ และด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาต่าง ๆ ทรงเป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์สืบสาน และต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อธำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทย 
         ทั้งนี้ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 2 เมษายน 2567 คณะช่างฟ้อนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดแสดงฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของนาฏศิลป์ล้านนา มักใช้แสดงในโอกาสพิเศษ เพื่อแสดงถึงการอนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 2 เม.ย. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar