จังหวัดเชียงใหม่ แถลงมาตรการทางสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ในภาวะ PM 2.5

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงมาตรการทางสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ในภาวะ PM 2.5 Health Policy in Chiang Mai for PM 2.5 Situation
         ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า PM 2.5  เป็นฝุ่นขนาดเล็กมาก ที่มีผลกระทบต่อระบบในร่างกาย ซึ่ง PM 2.5 สามารถทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย และเกี่ยวข้องกับอัตราการเสียชีวิตจากโรคที่เพิ่มขึ้น เช่น PM 2.5 เพิ่มขึ้น 10 ไมโครกรัม อาจทำให้อัตราการเสียชีวิตของโรคหัวใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 และทำให้มีโรคอื่น ๆ ตามมาอีกด้วย จากข้อมูลของโรงพยาบาลามหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา ผู้ป่วย โรคถุงลมโป่งพอง หอบหืด ภูมิแพ้ เลือดกำเดา ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน เยื่อบุตาอักเสบ และ ผื่น เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า อย่างชัดเจน ในส่วนของโรคมะเร็งปอด จากการศึกษา PM 2.5 เป็น “ปัจจัยกระตุ้น” ไม่ใช่สาเหตุ และในปัจจุบันไม่สามารถบอกได้ชัดเจนว่า ในผู้ป่วยคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งปอดนั้นมีสาเหตุจากอะไรได้แน่นอน เนื่องจากกระบวนการเกิดมะเร็งซับซ้อนและเกิดได้จากหลายปัจจัยกระตุ้น ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ ติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นPM2.5 ทุกครั้งที่อยู่กลางแจ้ง เลี่ยงการออกนอกอาคารถ้าไม่จำเป็น หยุดทำกิจกรรมกลางแจ้ง ถ้าจำเป็นต้องทำกิจกรรมในที่โล่งควรลดเวลาให้สั้นที่สุดและสวมหน้ากาก เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว คือกลุ่มเสี่ยงที่ป่วยได้ง่าย ต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากฝุ่นพิษได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น ๆ  เฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก รีบพบแพทย์ทันที
         ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงข้อมูลการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน ใน 4 กลุ่มโรคที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด ผิวหนังอักเสบ ตาอักเสบและกลุ่มโรคปอดอุดกั้นเรื่องรังแบบเฉียบพลัน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รวบรวมข้อมูลจากผู้มารับบริการโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ( 1 มกราคม 2567 – 6 เมษายน 2567 ) เปรียบเทียบผู้ป่วย ปี 2566 และปี 2567 พบว่า กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มีผู้ป่วยมารับบริการ 57,714 ครั้ง ลดลงจากปีที่ผ่านมา 19,182 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 24.95 โรคผิวหนังอักเสบ  2,195 ครั้ง เพิ่มขึ้น 109 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 5.23 โรคตาอักเสบ  2,502 ครั้ง เพิ่มขึ้น 107 ครั้ง คิดเป็น ร้อยละ 4.47 และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังชนิดเฉียบพลัน 2,691 ครั้ง ลดลง  409 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.19

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 8 เม.ย. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar