มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
    พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับภาคีเครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อไกล่เกลี่ยหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชน อาทิ หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์  หนี้สินข้าราชการ  หนี้บัตรเครดิตและหนี้สินอื่น ๆ ซึ่งการจัดมหกรรมแก้หนี้ในครั้งนี้ กรมบังคับคดีได้มีหนังสือเชิญลูกหนี้ให้เข้าร่วมการไกล่เกลี่ยมากกว่า 17,000 ราย แบ่งเป็นก่อนฟ้อง 4,000 ราย หลังศาลพิพากษา 13,000 ราย รวมทุนทรัพย์มากกว่า 820 ล้านบาท เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนให้ประชาชน อย่างเป็นธรรม ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล 
    ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการให้ความรู้ทางกฎหมายและความรู้ทางวินัยการเงิน การจัดบูธนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ การให้คำปรึกษากฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังศาลพิพากษาแล้วอีกด้วย ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การที่เจ้าหนี้จำนวนมากได้มาไกล่เกลี่ยกับลูกหนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ถือเป็นหนึ่งในการนำความยุติธรรมมาสู่ประชาชนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. และหนี้สินอื่น ๆ

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 8 เม.ย. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar