เชียงใหม่รวมพลัง Big Cleaning Day

จังหวัดเชียงใหม่รวมพลัง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้ และสร้างความชุ่มชื้นในอากาศต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่
.
ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ล้างทำความสะอาดถนน รดน้ำต้นไม้ และสร้างความชุ่มชื้นในอากาศพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการรักษาความสะอาด สร้างความชุ่มชื้นในอากาศ ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM 2.5) และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ และให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์โดยได้บูรณาการทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันล้างทำความสะอาดถนนรดน้ำต้นไม้ และสร้างความชุ่มชื้นในอากาศพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในเวลาเดียวกัน
.
ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เผชิญกับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ทำให้ค่าคุณภาพอากาศมีค่าเกินมาตรฐานและมีฝนตกน้อยในพื้นที่ อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น อากาศร้อน และแห้งแล้ง ประกอบกับจะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่ เพื่อสร้างความประทับใจในการมาเยือนเชียงใหม่ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์จังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 9 เม.ย. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar