โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง ยืนยัน คูเมืองเชียงใหม่ มีน้ำรองรับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์อย่างแน่นอน

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง คาดการณ์เช้าวันที่ 12 เมษายน 2567 น้ำเต็มคูเมืองเชียงใหม่ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์
         นายสิทธิศักดิ์ อยู่สำราญ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง (คบ.แม่แตง) เปิดน้ำในปริมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่เวลา 15:00 น ของวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยส่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง 18 ซ้าย เข้าสู่คูเมืองเชียงใหม่ที่แจ่งหัวริน กำลังการส่งน้ำประมาณวันละ 25,000 ลูกบาศก์เมตร หรือ 0.3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะใช้เวลา 7 วัน น้ำจะเต็มคูเมือง ซึ่งจะเต็มในวันที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อรองรับการเล่นน้ำสงกรานต์ของนักท่องเที่ยว
         ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่ ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดคูเมืองเชียงใหม่ โดยได้พร่องลดระดับน้ำจนเกือบแห้งขอด ก่อนเติมน้ำลงไปในคูเมือง ได้โรยปูนขาว ดูดจอกแหน เศษใบไม้ออกจากคูเมือง และเติมคลอรีนฆ่าเชื้อโรค เพื่อความสะอาดและลดโอกาสในการปนเปื้อนเชื้อโรค สิ่งสกปรก สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเล่นสาดน้ำรอบคูเมืองเชียงใหม่ในช่วงสงกรานต์

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 9 เม.ย. 67
 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar