มท.4 ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
.
ที่ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ลงพื้นที่รับฟังปัญหาและติดตามสถานการณ์หมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เยี่ยมชมห้องปลอดฝุ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม ซึ่งดำเนินการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบแรงดันบวกซึ่งเป็นเครื่องฟอกที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นพื้นที่ปลอดภัย Safety Zone ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงพื้นที่ปลอดภัย โดยมี นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่ายการป้องกันไฟป่าและค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ
.
หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ได้เดินทางไปหน่วยดับไฟป่าเคลื่อนที่ห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบอาหาร น้ำดื่ม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูพิงค์ และประชาชน รวมถึงจิตอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่ /// 9 เม.ย. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar