รองนายกรัฐมนตรี ระบุ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระบุ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกมิติในการปฏิบัติ
         นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายในครั้งนี้
          รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนทุกมิติในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งการสกัดกั้น ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ซึ่งจากการรายงาน ในปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 จับกุมได้ 2,378 คดี ยึดยาบ้าของกลางได้ 65,518,924 เม็ด เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 255.81 เมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งผลการปฏิบัติที่เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เน้นย้ำว่า ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีความรุนแรงมาก โทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต 
         ทั้งนี้ ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด พบผู้ใช้ฝิ่นเข้ารับการบำบัดรักษามากที่สุด โดยผู้เสพฝิ่นและเฮโรอีน พบมากในพื้นที่อำเภออมก๋อย, เชียงดาว, ฝาง, และอำเภอแม่อาย ในกลุ่มรายเก่าที่มีพฤติการณ์เสพติดซ้ำชาก และอายุ 44 ปีขึ้นไป พบพฤติกรรมการใช้ยาที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืน การลักลอบขายเห็ดขี้ควาย คีตามีน โคเคน ยากล่อมประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยกันเอง

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 10 เม.ย. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar