โรงพยาบาลสวนปรุง ตรวจประเมินภาวะสมดุลกาย - ใจ ด้วยเครื่อง Bio - feedback

โรงพยาบาลสวนปรุง ตรวจประเมินภาวะสมดุลกาย-ใจ ด้วยเครื่อง Bio-feedback ให้บริการเชิงรับในสถานพยาบาล สำหรับกำลังพลของหน่วยกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก
         นายแพทย์ กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เปิดเผยว่า ทีม MCATT และทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาลจิตเวช นักจิตวิทยาคลินิก นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบำบัด และนักวิชาการสาธารณสุข ตรวจประเมินภาวะสมดุลกาย - ใจ สภาวะเครียดและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติด้วยเครื่อง Bio-feedback ให้บริการเชิงรับในสถานพยาบาล สำหรับกำลังพลของหน่วยกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก จำนวน 180 นาย โดยมี พันเอก อรรณพ ชอบประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลร่วมกิจกรรมที่ ชั้น 1 อาคารจิตสันติ โรงพยาบาลสวนปรุง 
         ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและเพิ่มการเข้าถึงการรักษาเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทำงาน ได้แก่ ภาวะความเครียด ภาวะซึมเศร้า และภาวะความเสี่ยงฆ่าตัวตาย หากพบความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากภาวะเครียดที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทางโรงพยาบาลมีระบบการนำพาเข้าสู่การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างทันท่วงที

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 10 เม.ย. 67
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar