จังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ทุกภาคส่วน ร่วมกันลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เฝ้าระวังจุดเสี่ยง ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น
         นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ได้มอบแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 โดยในปีนี้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ภายใต้ชื่อ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”  ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567  เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจและปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าหมายในการลดจำนวนอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต ให้ลดลงร้อยละ 5 ของค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง คือ จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 64 ครั้ง, มีผู้บาดเจ็บไม่เกิน 61 ราย และผู้เสียชีวิตไม่เกิน 7 ราย โดยได้มีการกำหนดมาตรการให้ทุกอำเภอจัดตั้งจุดตรวจแบบบูรณาการ, ติดตั้งสัญญาณไฟและป้ายเตือนบริเวณจุดเสี่ยงให้ผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระวัง,  และดำเนินมาตรการการมีส่วนร่วมเชิงรุก ในการทำประชาคมหมู่บ้าน ด่านครอบครัว ด่านชุมชน และจัดกิจกรรมทางศาสนา ขณะเดียวกันนำกล้องตรวจจับความเร็วอัตโนมัติมาใช้ตรวจจับการกระทำผิด  เพิ่มความปลอดภัยในสถานที่เฉลิมฉลอง รวมถึงขอความร่วมมือในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน  
         ทั้งนี้ ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมในทุกมิติด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ยานพาหนะ ระบบสื่อสาร และอุปกรณ์ให้การช่วยเหลือต่าง ๆ พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น หากประสบเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1669 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 11 เม.ย. 67
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar