สนามบินเชียงใหม่พร้อมรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. ตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่  เพิ่ม 47 เที่ยวบินรองรับการเดินทางของผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

นายกีรติ กิจมานะวัฒน์  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ตรวจความพร้อมการอำนวยความสะดวกและการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567  พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่จัดขึ้น มีการแจกปืนฉีดน้ำให้แก่ผู้โดยสาร การแสดงคีตะมวยไทยของเยาวชนจากโรงเรียนวัดเสาหิน การนำเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวล้านนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เช่น สาธิตทำขนมพื้นถิ่น ตัดตุงไส้หมู มีผู้โดยสารโดยเฉพาะชาวต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีระบบที่พร้อมให้บริการ ได้แก่ ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง  ระบบเช็คอินด้วยตนเองอัตโนมัติ  ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ และระบบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร  ทำให้มีความคล่องตัวของแถวผู้โดยสารขาออก ไม่ใช้เวลานาน  ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้กำหนดไว้ว่าแต่ละกระบวนการไม่ควรใช้เวลาเกิน 15 นาที  

ด้านนาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 160 เที่ยวบิน ผู้โดยสารเฉลี่ยวันละ 24,000 คน และในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567 มีเที่ยวบินทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น 47 เที่ยวบิน คาดว่าจะส่งผลให้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 7,000 - 10,000 คน  ซึ่งจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ขณะที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่หลายกิจกรรม มีโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะตัดสินใจเดินทางมาเที่ยวสงกรานต์ในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ซึ่งสายการบินต่างๆ ยังสามารถรองรับการให้บริการผู้โดยสารได้

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 12 เม.ย.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar