ปปส.ภาค 5 ร่วมกับหน่วยงานภาคี 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ

ปปส.ภาค 5 ร่วมกับหน่วยงานภาคี 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ  ตามนโยบายรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคเหนือ (นบ.ยส.35)  ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย ลำปาง และภาคียาเสพติด จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567  ภายใต้คำขวัญ “สืบสานประเพณีไทย สงกรานต์ชื่นใจ ชุมชนปลอดภัยยาเสพติด” ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน และ 16-17 เมษายน 2567  ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ (อาเขต) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย และสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนระหว่างเดินทาง  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. ที่มอบหมายให้หน่วยงานบูรณาการทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อดูแลทุกข์และสุขของประชาชนจากปัญหายาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน

โดยปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ  โดยผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 3 จังหวัด จำนวน 85  ราย   ไม่พบสารเสพติด   พร้อมกันนี้ ได้พบปะและแจกสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน  และแจ้งเตือนประชาชนไม่รับฝากสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้าเพราะอาจเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย  รวมทั้งเชิญชวนร่วมกันแจ้งเบาะแสะยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386   

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 12 เม.ย.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar