กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๖

กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก แจ้งประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้

*แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือนมกราคม 2566 

*ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ก่อนวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

*แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖

*ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมิน ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

*ผ่อนชำระภาษี มิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๖

*ภาษีป้าย ยื่นแบบ เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ชำระภาษี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันได้รับการแจ้งประเมิน 

หากมีข้องสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลช้างเผือก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๓๒๑ ต่อ ๔๑ ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar