ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 4 อัตรา และประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา รวมทั้งสิ้น 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะฯ ในวันเสาร์ ที่ 15 และวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2565 ตามลำดับไปแล้ว นั้น บัดนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :