ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา โดยกำหนดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตามประกาศหลักเกณฑ์ ข้อ 12 ที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chiangmaipao.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 0 5399 8333 ต่อ 233


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :