ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 สายบ้านสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,770 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.53-006 สายบ้านสักยาว หมู่ที่ 1 - บ้านแม่จ้อง ตำบลแม่ปูคา กว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 4,770 ตารางเมตร เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ เทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5396 5542 ต่อ 12


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar