ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 40 รายการ

สำนักงานสรรพสามิตรภาคที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 40 รายการ ผู้สนใจจะเสนอราคาในครั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตรภาคที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการประมูลราคาในวันที่ 4 เมษายน 2567 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 524 0482 ต่อ 750014


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar