ชาวเชียงใหม่เตรียมลอยกระทงกับนายกฯ เศรษฐา 28 พ.ย.นี้

นายกฯ เศรษฐา จะร่วมลอยกระทงกับชาวเชียงใหม่ พร้อมติดตามและมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 และหารือแนวทางการพัฒนา OTOP ด้วย Soft Power สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมและดิจิทัล

นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เตรียมลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายนนี้  โดยช่วงเย็นวันที่ 28 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรีจะร่วมชมการประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานฯ และจะร่วมลอยกระทงกับประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว  ณ บริเวณริมแม่น้ำปิง หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย

สำหรับวันที่ 29 พฤศจิกายน  ช่วงเช้านายกรัฐมนตรี และคณะ จะไปร่วมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สภาลมหายใจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5  ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมมอบนโยบายและตรวจแถวกำลังพล ยานพาหนะ เตรียมพร้อมปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5  ส่วนช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริอำเภอสันป่าตอง  จากนั้นจะไปร่วมหารือแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วย Soft Power  ณ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง   ไปพบปะนักศึกษาเพื่อหารือเรื่องการพัฒนาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านนวัตกรรมและดิจิทัล  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และเดินทางต่อไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่  เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 27 พ.ย.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar