ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3

ผบ.ทบ. ติดตามตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3 พร้อมมอบนโยบายและตรวจความพร้อมการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ระบุกองทัพบกมุ่งแก้ไขปัญหาเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชนอย่างเต็มที่

พล.อ.เจริญชัย หินธาว์  ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะคณะกรรมการจัดการมลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการดับไฟป่า ภาค 3  ณ อาคารยอดทัพ กองพลทหารราบที่ 7  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าที่ผ่านมา แผนการปฏืบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  พร้อมทั้งมอบนโยบายในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์  ทั้งนี้ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาไฟป่า หมอกควัน และการเผาป่าในพื้นที่ภาค้หนือเป็นอย่างมาก และได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  โดยบูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ตรวจความพร้อมของชุดปฏิบัติการดับไฟป่า อากาศยานและอุปกรณ์ดับไฟป่าจากกองทัพภาคที่ 3  กรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  และมวลชนของ กอ.รมน.จังหวัดเชียงใหม่  ในการเตรียมพร้อมสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 15 ธ.ค.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar