รองนายกฯ ลงพื้นที่เชียงใหม่รับฟังแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2567

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รับฟังแนวทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกันให้ลดลงมากที่สุด ย้ำต้องทำงานเป็นทีมแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์และแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีนายทศพล เผื่อนอุดม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายงานสรุปสถานการณ์  ณ ศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานถึงแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ปี 2567 ว่า ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแบ่งพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงเป็น 7 กลุ่มป่า และ 1 พื้นที่บริหารจัดการพิเศษ  โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มป่าชัดเจน  ถึงแม้ว่าปีนี้จังหวัดเชียงใหม่จะไม่มีการออกประกาศกำหนดห้วงเวลาห้ามเผา  แต่ได้ขอความร่วมมือภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเผาลงทะเบียนขออนุญาตบริหารจัดการเชื้อเพลิงผ่านแอปพลิเคชัน FireD  โดยข้อมูลจะถูกส่งไปยังศูนย์บัญชาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำเข้าหารือในที่ประชุมประจำวัน วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และอนุญาตให้เผาได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด  เป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการด้วยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกลามและไร้การควบคุม  ขณะที่จุดความร้อนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 35 จุด  และค่าคุณภาพอากาศยังคงอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  กล่าวว่า  ปัญหา PM 2.5 เป็นภัยต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ  และที่สำคัญทำลายสุขภาพของประชาชน  การลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ เป็นการมารับฟังปัญหา พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน  ได้เห็นการบูรณาการการทำงานของทุกฝ่าย  ซึ่งรัฐบาลพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินการอย่างเต็มที่  สำหรับสาเหตุของฝุ่นควันที่มาจากต่างประเทศจะมีการเจรจาพูดคุยระหว่างประเทศ  ส่วนฝุ่นควันภายในประเทศบางส่วนเกิดจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถควบคุมได้  แต่ปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ เช่น การเผาขยะ  การเผาพื้นที่การเกษตร  หรือการลดการใช้พลังงานก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ต้องมีการทำงานร่วมมือกันของทุกภาคส่วนโดยอาศัยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีอยู่แก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการกำชับเร่งแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพื่อไม่ให้กระทบกับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 21 ธ.ค.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar