เชียงใหม่เปิดจุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567

จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567  บริการ 24 ชั่วโมงตลอด 7 วันนี้  เน้นย้ำใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ และระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง

นายทศพล  เผื่อนอุดม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดจุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567  ซึ่งสำนักงานทางหลวงที่ 1 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุทางถนนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง  โดยมีนายวรศักดิ์  วงษ์รอด  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 11  ใต้สะพานต่างระดับดอนจั่น ขาออกเมือง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มงวด  มีการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ถอดบทเรียน หาแนวทางแก้ปัญหา  มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น   มีการประชุมซักซ้อมความร่วมมือของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงการฝึกซ้อมแผนของทุกหน่วยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อสามารถเข้าช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก  ส่วนแผนการรองรับปริมาณรถที่คาดว่าจะเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นจำนวนมากนั้น  จังหวัดเชียงใหม่มีรถโดยสารสาธารณะที่ให้บริการทั้งรถสี่ล้อแดง รถเมล์ และรถโดยสารสาธารณะ ให้บริการในหลายเส้นทาง  รวมถึงมีการหยุดดำเนินการก่อสร้างทุกจุดและคืนพื้นที่จราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรของประชาชน   ขณะที่นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประชุมรายงานสรุปสถานการณ์ประจำวันเพื่อวางแผนหาแนวทางแก้ไขให้ตรงจุด  เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว  จึงขอฝากถึงประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างมีสติ ระมัดระวัง และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อย่างมีความสุข

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 1  กล่าวว่า  จุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567  แห่งนี้ ให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – 4 มกราคม 2567  โดยจะมีบริการเครื่องดื่ม, ห้องน้ำสะอาด ให้คำแนะนำเส้นทาง รวมถึงให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทุกกรณี

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 28 ธ.ค.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar