นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเสนอแผนขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเรื่องการทำ Content ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ต่อยอดเศรษฐกิจในพื้นที่

นายเศรษฐา ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เดินทางถึงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   เพื่อติดตามความคืบหน้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีช่างฟ้อนกว่า 200 คนและประชาชนจำนวนมากมาให้การต้อนรับและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี  

สำหรับที่ประชุมได้มีการนำเสนอความคืบหน้าการปฏิบัติงานและแนวทางการขอรับการสนับสนุนตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ เตรียมนำเสนอแผนการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ที่สอดรับกับการเป็นเมืองเทศกาลโลก Chiangmai Festival City 12 เดือน 12 อีเวนท์  เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศรัทธาความเชื่อ เส้นทางท่องเที่ยวเชียงใหม่สรรค์สร้างประสบการณ์  รวมถึงต่อยอดการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายเช่น กลุ่มรักกาแฟ กลุ่มบันเทิงซึ่งสอดรับกับนโยบายปิดผับตี 4 ของรัฐบาล  ต่อยอด Digital Nomad  และชูมวยไทย Soft power ที่รัฐบาลมุ่งส่งเสริม   มีการนำเสนอแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง  ได้แก่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  อุทยานหลวงราชพฤกษ์  ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่  น้ำตกห้วยแก้ว  สวนสัตว์เชียงใหม่  โบราณสถานเวียงกุมกาม  และวัดพระธาตุดอยคำ  โดยจะนำเสนอถึงศักยภาพในการดำเนินงาน  ปัญหาที่พบ  แนวทางการแก้ไข  รวมถึงข้อเสนอที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขอปรับปรุงเส้นทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำและเพิ่มจุดสำหรับจอดรถบัสเพื่อความปลอดภัยและรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้น  โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการนักท่องเที่ยวของสวนสัตว์เชียงใหม่  การบูรณะปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มโบราณสถานสำคัญในพื้นที่เวียงกุมกาม เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมและการท่องเที่ยวทั้งภาคกลางวันและกลางคืน   การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีจำนวนเพียงพอ และสะดวกต่อการใช้งาน เชื่อมโยงระหว่างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ กับแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญต่างๆ  การจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย จัดระเบียบร้านค้า ปรับภูมิทัศน์บริเวณลานครูบาศรีวิชัย จัดหาระบบกล้อง CCTV เพื่อดูแลความปลอดภัย  รวมถึงเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวภายในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  รวมถึงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการนำเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกออนไลน์ การใช้ Content Creator ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การท่องเที่ยวเชิงศรัทธาความเชื่อ การบอกเล่าเรื่องราวในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ชาวบ้านขายสินค้าได้มากขึ้น ต่อยอดเศรษฐกิจในพื้นที่ได้  รวมถึงการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอื่นในภูมิภาค

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 11 ม.ค.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar