สปข.3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567 “Joy For All”

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด Joy For All ความรู้ ความสุข ความสนุก สำหรับเด็กทุกคน  มีเด็กมาร่วมงานหลายพันคน 

นางเหมือนใจ วงศ์ใหญ่  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567  โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  และหน่วยงานต่างๆ อาทิ สถานกงสุลอินเดียจังหวัดเชียงใหม่  สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่  การประปาส่วนภูมิภาค  สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่  โรงเรียนสอนภาษาวายเอ็มซีเอเชียงใหม่  มูลนิธิเข้าใจเด็ก  ธนาคารออมสิน  และหลายหน่วยงานอีกมากมาย ร่วมออกบูธกิจกรรม ภายในบริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Joy For All ความรู้ ความสุข ความสนุก สำหรับเด็กทุกคน” เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมทำความดี ได้แสดงความสามารถ ได้รับความสนุกสนานจากการเข้าร่วมงาน  ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของนายกรัฐมนตรีและแนวคิดของกรมประชาสัมพันธ์ที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงหน้าที่ของเด็ก รู้จักคิด รู้เท่าทัน และนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างสร้างสรรค์  นอกจากความสนุกสนานแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ หนูน้อยอ่านข่าว และยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรีอีกด้วย  โดยมีเด็กและเยาวชนในพื้นที่หลายพันคนเข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักสนุกสนาน 

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3  พร้อมให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานด้วย

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // สวท.เชียงใหม่ // 13 ม.ค.67
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar