หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบผ้าห่มกันหนาว ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามอบผ้าห่มกันหนาว ให้ผู้ประสบภัย จำนวน 100 ครอบครัว ที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
          ที่เทศบาลตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ พันเอก กฤศ ศิริพงศ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง และประสบภัยหนาว จำนวน 100 ครอบครัว ในโครงการ "กองบัญชาการกองทัพไทย  ร่วมใจต้านภัยหนาว" 
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กล่าวว่ากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการแจกจ่ายผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยหนาว และได้รับผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาว หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว เพื่อเป็นการบรรเทาความหนาวเย็น ให้กับประชาชน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
         นอกจากนี้ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และคณะ ได้มอบพันธุ์ปลานิลจิตรลดา จำนวน 7,500 ตัว  ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่นะ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำไปเลี้ยงไว้บริโภคเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือนอีกด้วย

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///////// 29 พ.ย. 65
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar