ทม.แม่เหียะนำร่องท้องถิ่นต้นแบบลดภาวะเรือนกระจก สู่เมืองคาร์บอนต่ำ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในบริบทเมืองคาร์บอนต่ำ  โดยมีพิธีลงนามพันธสัญญาสากลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 เมืองใหญ่ ได้แก่ เทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองแม่เหียะ และเทศบาลนครนนทบุรี  ณ ห้องประชุมทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นท์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร  

นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์  ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า เป้าหมายสำคัญของงานดังกล่าว คือการแสดงให้เห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในบริบทเมืองของแต่ละภูมิภาคซึ่งมีความแตกต่างกันไป ทั้งด้านภูมิศาสตร์ ด้านสังคม อันจะส่งผลต่อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  กำหนดเป้าหมายการพัฒนาการกำหนดแนวทางร่วมกัน เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  รวมถึงการกำหนดนโยบายสาธารณะ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้สอดคล้องกับบริบทเมือง

นายธนวัฒน์  ยอดใจ  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า  เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับเลือกให้เป็นต้นแบบนำร่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ  ที่จะให้ศึกษาวิจัย ค้นคว้า กำหนดแนวทางความร่วมมือกับเมืองต่างๆ ในการลดปัญหาภาวะเรือนกระจกในประเทศไทย ยกระดับเมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ และเมืองพลังงานอัจฉริยะ มุ่งสู่แม่เหียะเมืองคาร์บอนต่ำ ต่อไป

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่ // 30 พ.ย.65
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :