ประกันสังคมจัดประชุมวิชาการ ก้าวสู่ประกันสังคมที่ทันสมัย ยกระดับชีวิตของผู้ประกันตน

สำนักงานประกันสังคม จัดการประชุมวิชาการประกันสังคม 5 ภาค ครั้งที่ 3 (ภาคเหนือ) ภายใต้หัวข้อ “Modernizing SSO 2022 : ก้าวสู่ระบบประกันสังคมที่ทันสมัย”  โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบายการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้แรงงาน  โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน  นายจ้าง  ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และเครือข่ายประกันสังคม ร่วมประชุม  ณ โรงแรมคุ้มภูคำ  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน มาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการลดอัตราส่งเงินสมทบ  การให้ส่งเงินสมทบผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ว่างงาน  ตลอดจนสิทธิประโยชน์และการให้บริการทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วย  รวมถึงช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีโครงการต่างๆ อาทิ ม.33เรารักกัน  การเยียวยาผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 กลุ่มอาชีพอิสระ ศิลปินและคนบันเทิง  ตลอดจนการเปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ผู้ประกันตน  การตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกในสถานประกอบกิจการ  โครงการ Factory Sandbox  และการจัดหา Hospitel    ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้อย่างครอบคลุม 

การประชุมดังกล่าว  ยังมีกิจกรรมเสวนาโดยผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวข้อ บทบาทกระทรวงแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานให้มั่นคง  และการเสวนาโดยสำนักงานประกันสังคม และผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้าง ในหัวข้อ Modernizing SSO 2022 ก้าวสู่ประกันสังคมที่ทันสมัย  เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตน พัฒนาสิทธิประโยชน์ให้มีความยั่งยืน  รวมทั้งพัฒนาการบริการภาครัฐสมัยใหม่ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกันตนอย่างแท้จริง

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่ // 1 ธ.ค.65
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :