ทส.สั่งยกระดับแก้ไขปัญหาที่ทำกินในป่าสงวนแห่งชาติ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กล่าวในโอกาสเป็นประธานการประชุมเร่งรัดและมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบมาตรการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและการทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งพิจารณาการใช้ประโยชน์และออกหลักฐานการอนุญาตตามแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนด  สำหรับอำเภอแม่แจ่ม มีพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 3,4 และ 5 จำนวนกว่า 1.9 แสนไร่ ที่ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว  แต่พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 จะได้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่งเป็นแกนหลัก ดำเนินการร่วมกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจข้อมูลการครอบครองที่ดิน  จากนั้นจะนำไปทำแผนจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ต่อไป  คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามแนวพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล สามารถอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืนสืบไป

ดารุณี  เมฆสุวรรณ // ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่ // 2 ธ.ค.65
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :