อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย
         นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนแพะป่าห้า หมู่ที่ 4 ตำบลหนองจ๊อม น้ำท่วมขังถนนโดยรอบในหมู่บ้านการเคหะ โดยได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ตัว เพื่อสูบน้ำลงรางระบายน้ำบริเวณถนนด้านนอกหมู่บ้าน ปัจจุบันปริมาณน้ำทรงตัวแล้ว บริเวณถนนสายแม่ดู่ - แพะป่าห้า มีน้ำท่วมขังเอ่อล้นตลอดสาย ได้นำทรายบรรจุกระสอบ นำมากั้นไม่ให้น้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตร ปัจจุบันปริมาณน้ำทรงตัว ในส่วนของลำเหมืองไส้ไก่แยกซอย 5 ชุมชนแม่ดู่ ปริมาณน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง ปริมาณน้ำไหลท่วมเข้าไปในพื้นที่ทำกินของเกษตรกร นำทรายบรรจุกระสอบปิดกั้นพื้นที่ทำการเกษตร ปัจจุบันปริมาณน้ำทรงตัว, บริเวณซอย 2 และซอย 3 ชุมชนหนองทรายมีน้ำไหลท่วมเข้าบ้านเรือนราษฎร และท่วมขังในซอยดังกล่าว ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำลงสู่ลำเหมือง ปัจจุบันปริมาณน้ำทรงตัว ชุมชนทุ่งป่าเก็ด (บ้านพ่อหลวงเลิศ) น้ำท่วมขังบริเวณด้านหลังบ้านสวนดวงธิดา ได้นำทรายบรรจุกระสอบกั้นน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้าน และพื้นที่เกษตรกรรม นาข้าว แปลงผัก บริเวณแม่โจ้รีสอร์ท ชุมชนหนองทราย ถูกน้ำท่วมขังพื้นผิวถนน ปัจจุบันปริมาณน้ำทรงตัว
         ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ผู้นำชุมชน และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองหาร ได้ร่วมกันเฝ้าระวัง พร้อมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาขนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

พิมลกัลย์  เดชะชัย สวท. เชียงใหม่ ///// 18 ก.ย. 66 
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar