ปลัด ทส. ติดตามการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อ.แม่แจ่ม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ติดตามการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม พร้อมมอบสมุดประจำตัวให้แก่ราษฎรผู้ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกิน 11,294 ราย
.
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินและการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม พร้อมกับมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่ม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และ 2 ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 11,294 ราย เนื้อที่ 18,529 แปลง เพื่อให้ประชาชนได้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และช่วยให้ราษฎรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
.
ทั้งนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายให้เร่งดำเนินการในการแก้ปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่ ซึ่งอำเภอแม่แจ่มเป็นพื้นที่ที่มีป่าสงวนหลายรูปแบบ ทั้งลุ่มน้ำชั้นที่ 1 - 5 โดยการจัดที่อยู่ทำกิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การออกหลักฐานการแสดงสิทธิ์ในที่ดินทำกินและอยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. แม่แจ่ม ได้ดำเนินการครบแล้วทั้งหมด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อย่างการก่อสร้างถนน ระบบน้ำ และระบบไฟฟ้า ทางกรมป่าไม้ก็ได้อนุญาตให้ดำเนินการแล้วทั้งหมดแล้วเช่นกัน ถือเป็นโมเดลที่มีความสำคัญในการร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการแก้ปัญหาเรื้อรังยาวนานที่มีมากว่า 60 ปี ได้ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ส่งผลให้พี่น้องประชาชนเกิดความสบายใจในการอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข และจากความสำเร็จในการพัฒนาแม่แจ่มโมเดลครั้งนี้ จะนำไปปรับใช้กับพื้นที่ลุ่มน้ำที่ 1 และ 2 ทั่วประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือทำให้ทั่วถึง เป็นธรรม และรวดเร็ว
คมสันต์  คำวงค์  สวท.เชียงใหม่  /// 12 ก.พ. 67


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar